URD legges ut som åpen kildekode

Oslo kommune Kulturetaten har bestemt at programmet URD legges ut som åpen kildekode. Det betyr at programmet blir gratis for alle, og at alle som ønsker kan bidra til videreutvikling av programmet.

Programmet lisensieres under LGPL versjon 3.

URD er en applikasjon utviklet av Oslo Byarkiv i perioden 2008-2011. Navnet er en forkortelse for "Universell relasjonsdatabase", og applikasjonen er utviklet for å kunne håndtere data fra alle mulige relasjonsdatabaser. URD gjør det mulig å se på og søke i dataene, og vise relasjonene mellom dem. Den har ogs å mulighet for å registrere nye data i databasene.

Man kan legge til ekstra funksjonalitet i URD gjennom maler. En mal definerer opp en databasestruktur, og kan også ha handlinger knyttet til seg. De malene som er laget av Oslo byarkiv er følgende:

Versjonen som legges ut er 0.3.b1. Dette er altså en betaversjon, hvor det kan forekomme feil og mangler, både i kjernefunksjonaliteten og i malene.